0001 template <typename K, typename V> bool Hashtable<K, V>::put ( K k, V v ) { //散列表词条插入 0002 if ( ht[probe4Hit ( k ) ] ) return false; //雷同元素不必重复插入 0003 int r = probe4Free ( k ); //为新词条找个空桶(只要装填因子控制得当,必然成功) 0004 ht[r] = new Entry<K, V> ( k, v ); ++N; //插入(注意:懒惰删除标记无需复位) 0005 if ( N * 2 > M ) rehash(); //装填因子高于50%后重散列 0006 return true; 0007 }